Dopravní značka zimní výbava - význam, platnost, co znamená pro řidiče

Značka ZIMNÍ VÝBAVA přikazuje řidičům používat zimní pneumatiky na úsecích které to vyžadují pro plynulost a bezpečnost provozu.
Zavádí se nová dopravní značka "Zimní výbava", která přikazuje řidiči použít zimní pneumatiky v úsecích, kde to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu. Povinnost se nevztahuje na pracovní stroje, traktory, čtyřkolky a motocykly.

Platnost značky

Povinnost řidičům ukládá používat zimní pneumatiky v období od 1.listopadu do 30. dubna. Značku můžou řidiči nejčastěji očekávat v horských oblastech, kde užiti zimních pneumatik je potřebné pro větší bezpečnost a plynulost provozu, přičemž je možné dle místních podmínek upravit platnost značky zimní výbava dodatkovou tabulkou (E 12). Plnění povinnosti užití zimních pneumatik lze nahradit užitím zimních řetězů, ale pouze za předpokladu že jsou splněny podmínky stanovené pro užití sněhových řetězů zvlášním právním předpisem.
Akční nabídka povinného ručení - nejlevnější v ČR
Kubatura Cena od - do Kubatura Cena od - do
do 1000 cm3 1.265 - 1.890 1 650 - 1 850 cm3 1.740 - 3.390
1 000 - 1 250 cm3 1.574 - 2.290 1 850 - 2 000 cm3 2.250 - 4.990
1 250 - 1 350 cm3 1.574 - 2.390 2 000 - 2 500 cm3 2.250 - 5.490
1 350 - 1 650 cm3 1.740 - 3.090 2 500 cm3 a více 1.740 - 7.490

Technické parametry zimních pneumatik

Hodnoty pro minimální hloubky dezénu zimních pneumatik vycházejí z mezinárodně uznávaných kritérií - tedy u motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg je hloubka dezénu hlavních drážek nebo zářezů stanovena na nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti převyšujících 3 500 kg je hlouba dezénu hlavních drážek, nebo zářezů stanovena na nejméně 6 mm na všech hnacích kolech.

Příkazová značka použití zimní výbavy nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, jako je tomu u většiny svislých dopravních značek, ale její ukončení je vždy označeno dopravní značkou "Zimní výbava - konec" u ktéré může být opět dodatkovou tabulkou (E 12) upravena platnosti. říkaz použití zimní výbavy vyplývající z této dopravní značky nekončí vzdálenější hranicí nejbližší křižovatky, jak tomu bývá u většiny svislých dopravních značek, ale je ukončen až dopravní značkou "Zimní výbava - konec".

Při porušení vyhlášky o užívání zimní výbavy může hrozit řidičům ztráta 1 bodu a pokuta v blokovém řízení až 2 000 Kč.
TIP: Podívejte se jak vybrat zimní pneumatiky pro vaše vozidlo.