Postup při nehodě v zahraničí

Způsobili jste škodu v zahraničí vaším vozidlem

1 Sdělte poškozenému:
  • Vaše jméno, příjmení a bydliště
  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla
  • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
  • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena
  • číslo zelené karty - kompletní údaje z její rubriky č. 4
Akční nabídka povinného ručení - nejlevnější v ČR
Kubatura Cena od - do Kubatura Cena od - do
do 1000 cm3 1.265 - 1.890 1 650 - 1 850 cm3 1.740 - 3.390
1 000 - 1 250 cm3 1.574 - 2.290 1 850 - 2 000 cm3 2.250 - 4.990
1 250 - 1 350 cm3 1.574 - 2.390 2 000 - 2 500 cm3 2.250 - 5.490
1 350 - 1 650 cm3 1.740 - 3.090 2 500 cm3 a více 1.740 - 7.490
2 Poté vyplňte s dalšími účastníky nehody evropský záznam dopravní nehody - CEA [pdf dokument] (máte-li jej k dispozici). Mají-li ostatní účastníci nehody tento formulář v jiném jazyce, můžete pomocí vašeho české vyplnit i formulář v cizím jazyce, formulářové kolonky jsou shodné a obsahově stejné. Než oddělíte originál od kopie, je nutné formulář podepsat oběma stranami a zaškrtnou všechny body a uvést jejich počet ve formuláři.

3 Pokuste se nakreslit plánek místa nehody i s vozy a máte-li možnost, tak pořídit fotodokumentaci (např. na mobilní telefon), nebo video záznam.

4 Zavolejte policii k dopravní nehodě. I když v některých zemích jsou policií vyšetřovány pouze závažnější dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Nepodepisujte protokol o nehodě, nerozumíte-li mu a nesouhlasíte-li s jeho zněním. Uveďte do něj klidně vaše vlastní vyjádření k nehodě v češtině.

5 Poznamenejte si jména ostaních řidičů havarovaných vozidel, údaje o havarovaných vozidlech (SPZ, typ, barvu) a jména a kontakty na svědky dopravní nehody.

6 Co nejdříve pojistiteli, se kterým máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla oznamte škodnou událost, která se vám stala s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události a doložte ke škodné události všechny potřebné doklady a postupujte dle pokynů pojistitele.

7 Nevíte-li si rady, nebo potřebujete radu jak postupovat a nedaří se vám zkontaktovat vašeho pojistitele, můžete se obrátit na národní kancelář státu, ke k dopravní nehodě došlo. Adresu i s tel. čísly naleznete na zadní straně zelené karty.

Utrpěl jste škodu na vašem vozidle jimým vozem

1 Zjistěte si od škůdce následující údaje:
  • jeho jméno, příjmení a bydliště
  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena
  • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
  • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • číslo pojistky, případně číslo zelené karty (údaje z rubriky č. 4)
2 Poté vyplňte s dalšími účastníky nehody evropský záznam dopravní nehody - CEA [pdf dokument] (máte-li jej k dispozici). Mají-li ostatní účastníci nehody tento formulář v jiném jazyce, můžete pomocí vašeho české vyplnit i formulář v cizím jazyce, formulářové kolonky jsou shodné a obsahově stejné. Než oddělíte originál od kopie, je nutné formulář podepsat oběma stranami a zaškrtnou všechny body a uvést jejich počet ve formuláři.

3 Pokuste se nakreslit plánek místa nehody i s vozy a máte-li možnost, tak pořídit fotodokumentaci (např. na mobilní telefon), nebo video záznam.

4 Zavolejte policii k dopravní nehodě. I když v některých zemích jsou policií vyšetřovány pouze závažnější dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Nepodepisujte protokol o nehodě, nerozumíte-li mu a nesouhlasíte-li s jeho zněním. Uveďte do něj klidně vaše vlastní vyjádření k nehodě v češtině.

5 Poznamenejte si jména ostaních řidičů havarovaných vozidel, údaje o havarovaných vozidlech (SPZ, typ, barvu) a jména a kontakty na svědky dopravní nehody. Případným zájemcům z řad účastníků nehody sdělte vaše jméno, adresu a kontakt.

6Obraťte se na příslušného pojistitele škůdce, který nehodu zavinil s uplatněním svého nároku na pojistné plnění a s dokumentací která prokazuje odpovědnost za škodu řidiče (provozovatele) vozidla které vám způsobilo škodu.

7 Nevíte-li si rady, nebo potřebujete radu jak postupovat a nedaří se vám zkontaktovat vašeho pojistitele, můžete se obrátit na národní kancelář státu, ke k dopravní nehodě došlo. Adresu i s tel. čísly naleznete na zadní straně zelené karty.

Další možností je obrátit se na Českou kancelář pojistitelů (telefonní číslo +420 221 413 111), která Vám poskytne radu či pomoc a sdělí Vám kontakt na škodního zástupce pojistitele škůdce v ČR.

Byl-li jste při dopravní nehodě v cizí zemi poškozeni nezjištěným nebo nepojištěným vozem, máte možnost se obrátit na Garanční fond země místa dopravní nehody a nebo na Kompenzační orgán země s dotazem jak dále postupovat při uplatňování vašich nároků.

Případně vždy se snažte v problémech volat aistenční službu vaší pojištovny.

Ke stažení

Záznam o dopravní nehodě