Postup při nehodě v ČR

Způsobili jste škodu v zahraničí vaším vozidlem

1 Sdělte poškozenému:
 • Vaše jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • číslo zelené karty - kompletní údaje z její rubriky č. 4
Akční nabídka povinného ručení - nejlevnější v ČR
Kubatura Cena od - do Kubatura Cena od - do
do 1000 cm3 1.265 - 1.890 1 650 - 1 850 cm3 1.740 - 3.390
1 000 - 1 250 cm3 1.574 - 2.290 1 850 - 2 000 cm3 2.250 - 4.990
1 250 - 1 350 cm3 1.574 - 2.390 2 000 - 2 500 cm3 2.250 - 5.490
1 350 - 1 650 cm3 1.740 - 3.090 2 500 cm3 a více 1.740 - 7.490
2 Poté vyplňte s dalšími účastníky nehody nejlépe evropský záznam dopravní nehody - CEA [pdf dokument] (máte-li jej k dispozici). Nebo jiný formulář o škodné události od pojištovny. Nemáte-li žádný formulář o škodné události k dispozici je dobré alespoň na čistý papír sepsat s ostatními účastníky nehody dokument, ve kterém uvedete základní identifikační údaje k dopravní nehodě ,místo, čas, datum, jména a všechny další údaje viz. výšek k zůčasněním spoluúčastníkům nehody, popište jak k nehodě došlo a jaký vznikly škody.

Do dokumentu uveďte také jména a kontakty svědků plus zkuste nakreslit náčrtek nehody s popsáním situace a znázorněnou dopravní nehodou. Je dobré také pořídit např. fotodokumentaci (i pomocí mobilního telefonu s fotoaparátem).

3 V případě, že:
 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč
 • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby (plot, zaparkované auto,...)
 • neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4 Nedošlo-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění a není-li vzniklá škoda vyšší jak 100 000 Kč, není třeba nehodu ohlašovat Policii ČR za předpokladu že se s ostaními účastníky dopravní nehody dohodnete na zavinění. Za dohodu lze považovat vyplněný a podepsaný formulář (všemi osobami zainteresovanými do nehody) o škodné událsti z jehož obsahu jasné vyplívá kdo nehodu zavinil.

5 Poznamenejte si jména ostaních řidičů havarovaných vozidel, údaje o havarovaných vozidlech (SPZ, typ, barvu) a jména a kontakty na svědky dopravní nehody.

6 Co nejdříve pojistiteli, se kterým máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla oznamte škodnou událost, která se vám stala s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události a doložte ke škodné události všechny potřebné doklady a postupujte dle pokynů pojistitele.

Utrpěl jste škodu na vašem vozidle jimým vozem

1 Zjistěte si od škůdce následující údaje:
 • jeho jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • číslo pojistky, případně číslo zelené karty (údaje z rubriky č. 4)
 • je-li vozidlo škůdce registrováno v cizí zemi, poznačte si číslo zelené karty (včetně platnosti), nebo číslo zahraničního pojištení vozida s názvem pojištovny a kontakty.
2 Poté vyplňte s dalšími účastníky nehody nejlépe evropský záznam dopravní nehody - CEA [pdf dokument] (máte-li jej k dispozici). Nebo jiný formulář o škodné události od pojištovny. Nemáte-li žádný formulář o škodné události k dispozici je dobré alespoň na čistý papír sepsat s ostatními účastníky nehody dokument, ve kterém uvedete základní identifikační údaje k dopravní nehodě ,místo, čas, datum, jména a všechny další údaje viz. výšek k zůčasněním spoluúčastníkům nehody, popište jak k nehodě došlo a jaký vznikly škody.

Do dokumentu uveďte také jména a kontakty svědků plus zkuste nakreslit náčrtek nehody s popsáním situace a znázorněnou dopravní nehodou. Je dobré také pořídit např. fotodokumentaci (i pomocí mobilního telefonu s fotoaparátem).

3 V případě, že:
 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč
 • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby (plot, zaparkované auto,...)
 • neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4 Nedošlo-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění a není-li vzniklá škoda vyšší jak 100 000 Kč, není třeba nehodu ohlašovat Policii ČR za předpokladu že se s ostaními účastníky dopravní nehody dohodnete na zavinění. Za dohodu lze považovat vyplněný a podepsaný formulář (všemi osobami zainteresovanými do nehody) o škodné událsti z jehož obsahu jasné vyplívá kdo nehodu zavinil.

5 Poznamenejte si jména ostaních řidičů havarovaných vozidel, údaje o havarovaných vozidlech (SPZ, typ, barvu) a jména a kontakty na svědky dopravní nehody.

6 S uplatnění vašeho nároku na plnění vyplývající z pojistného plnění a dokumentací která prokazuje odpovědnost za škodu řidiči (provozovoatli jiného vozidla) se obraťte na pojistitele škůdce, nebo na Českou kancelář pojistitelů, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu - zde specifikujte, prokažte a dolže škodu která vám vznikla.

7 Nepodařilo-li se vám od škůdce zajistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, vyhledejte si pojistitele škodícího v databází Čeeské kanceláře pojistitelů bud na internetu, nebo na tel. čísle +420 212 413 111.

Akční nabídka povinného ručení - nejlevnější v ČR
Kubatura Cena od - do Kubatura Cena od - do
do 1000 cm3 1.265 - 1.890 1 650 - 1 850 cm3 1.740 - 3.390
1 000 - 1 250 cm3 1.574 - 2.290 1 850 - 2 000 cm3 2.250 - 4.990
1 250 - 1 350 cm3 1.574 - 2.390 2 000 - 2 500 cm3 2.250 - 5.490
1 350 - 1 650 cm3 1.740 - 3.090 2 500 cm3 a více 1.740 - 7.490

Ke stažení

Záznam o dopravní nehodě