Plná moc k přepisu vozidla

K převodu vozu dochází nejčastěji při koupi, nebo také při dědictví atd.

Při přepisu vozidla je nejdříve nutné z právního hlediska uzavření kupní smlouvy. Vlastnictví k vozidlu přechází na kupujícího v okamžiku kdy je vozidlo předáno a od tohoto okamžiku se na nového vlastníka vstahují všechny povninnosti.

Když je uzavřena kupní smlouva, měl by prodávající vozidlo odhlásit z evidence vozidel na odboru dopravy. K tomu jsou nutné následující doklady: smlouva, osvědčení o registraci, technický průkaz, popřípadě živnostenský list bylo-li vozidlo provozováno na IČ. Na příslušném dopravním odboru se nechá zapsat do technického průkazu odhlášení vozidla a poté jsou doklady předány kupujícímu.
Akční nabídka povinného ručení - nejlevnější v ČR
Kubatura Cena od - do Kubatura Cena od - do
do 1000 cm3 1.265 - 1.890 1 650 - 1 850 cm3 1.740 - 3.390
1 000 - 1 250 cm3 1.574 - 2.290 1 850 - 2 000 cm3 2.250 - 4.990
1 250 - 1 350 cm3 1.574 - 2.390 2 000 - 2 500 cm3 2.250 - 5.490
1 350 - 1 650 cm3 1.740 - 3.090 2 500 cm3 a více 1.740 - 7.490

Když je vozidlo převedeno, zaniká také povinné ručení! Ovšem povinné ručení zaniká až při převodu dnem, kdy to pojistník oznámí pojištovně. Tedy pouhý převod nepostačuje k tomu, aby povinné ručení zaniklo - musíte tedy změnu vlastníka nahlásti na pojištovně co nejdříve. Je tedy dobré mít od nahlášení změny vlastníka na pojištovně doklad pro případ sporů o to, jestli byla pojištovně uvedená skutečnost nahlášena a aby bylo možno tuto skutečnost nějak prokázat. Tímto věc s přepisem pro prodávajícího končí.

Povinosti kupujícího

Jakmile kupující obdrží od prodávajícího všechny doklady, měl by nejdříve na vozidlo uzavřít povinné ručení aby mohl vozidlo používat na veřejných komunikacích. Poté je třeba navštívit stanici technické kontroly kde je nutné provést evidenční kontrolu na své jméno. Není-li na vozidle platná technická kontrola, je nutné provést měření emisí a technickou kontrolu jejíž součástí je i evidenční kontrola a tedy v tomto případě není nutné ji absolvovat samostatně. Jako poslední krok nový majitel požádá o přihlášení vozidla na své jméno u příslušného dopravního odboru.

U přepisu není třeba být osobně

Nemůžete-li se k přepisu dostavit osobně, je možné nechat provést ragistraci někoho kdo vše vyřídí za vás na základě vaší plné moci, kterou není třeba mít úředně ověřenou.

Co je třeba přiložit k žádosti:

 • technický průkaz (v TP potvrzené odhlášení vozidla z jiného správního obvodu)
 • plnou moc (v případě zastupování)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV = malý technický průkaz)
 • zákonné pojištění na nového majitele (na toho, na koho se vozidlo bude registrovat)
 • platný doklad totožnosti nebo živnostenský list či koncesní listinu, výpis z OR
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • jedná-li se o vozidlo na leasing - předložení leasingové smlouvy
 • registrační značky vozidla - pokud se jedná o přepis z jiného kraje (obě vrátit, v ceně přepisu jsou nové)
 • platnou technickou kontrolu (pokud je na vozidle platná technická kontrola, stačí zápis v TP nebo protokol)
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky.

Ke stažení

Vzorová plná moc k přepisu vozidla