JAK ZMĚNIT POJIŠTOVNU

Pro změnu vaší pojištovny mohou být různé důvody. Obvykle to bývá kvůli výši pojistného, nebo nespokojenosti s poskytovanými službami a jednání danné pojištovny s Vámi.
Mezi nejčastější důvody změny pojištovny je škodní událost řidiče způsobená v uplynulém roce. Většina pojištoven totiž zohledňuje ve smlouvě na následující rok škodní, či bezškodní průběh uplynulého roku a to formou bonusů, nebo naopak malusů.
Akční nabídka povinného ručení - nejlevnější v ČR
Kubatura Cena od - do Kubatura Cena od - do
do 1000 cm3 1.265 - 1.890 1 650 - 1 850 cm3 1.740 - 3.390
1 000 - 1 250 cm3 1.574 - 2.290 1 850 - 2 000 cm3 2.250 - 4.990
1 250 - 1 350 cm3 1.574 - 2.390 2 000 - 2 500 cm3 2.250 - 5.490
1 350 - 1 650 cm3 1.740 - 3.090 2 500 cm3 a více 1.740 - 7.490

Pro bezproblémovou změnu pojištovny je třeba dodržet tento postup:

1 Doručit (zaslat poštou, osobně) písemnou výpověd vaší pojistné smlouvy na vaši současnou pojištovnu. Tuto výpověd je třeba doručit minimálně 6 týdnů před ukončením vašeho pojistného období. Do výpovědi je třeba uvést:
  • vaše jméno, příjmení
  • bydliště
  • číslo pojistné smlouvy na povinné ručení
  • datum a podpis
Smlouvu je také možno vypovědět v případě, když pojištovna změní výši sazeb pojistného a vy nebudete souhlasit s touto úpravou. U tohoto případu je výpovědní lhůta 1 měsíc od doručení informace o úpravě ceny pojistného a je třeba výpověd doručit písemně na adresu pojištovny.

2 Vyžádat si potvrzení o bezškodním průbehu pojištění - oproti tomuto potvrzení získáte u nové pojištovny bonus. Bourali-li jste během uplynulého pojistného období - o toto potvrzení nežádejte.

3 Vrátíze zelenou kartu při skončení pojištění.

4 Uzavřete u nové pojištovny povinné ručení - novou smlouvu je nutné sjednat do 14 dní od zániku původní. Neučiní-li tak majitel vozidla, je povinen ze zákona odevzdat státní poznávací značku (SPZ) a osvědčení o tech. průkazu - nesplní-li toto, hrozí mu pokuta.

Co je třeba provést při změně majitele vozidla

Je-li změněn majitel vozidla, tak nedochází automaticky k zániku povinného ručení ani k přechodu povinného ručení na vlastníka nového. K zániku povinného ručení dochází až v okamžiku oznámení původního majitele své pojištovně o prodeji vozu. Z toho plyne, že původní majitel vozidla musí nahlásit změnu jak na registru vozidel, tak i u své pojištovny kde má uzavřené povinné ručení. Současně musí odevzdat zelenou kartu.

Nevypotřebovanou poměrnou část zaplaceného pojištění vám pojištovna vrátí zpět.

Pro nového majitele pak plynou povinosti oznámení změny vlastnictví vozu na registru vozidel a uzavření nové smlouvy o povinném ručení u libovolné pojišovny ovšem včas, nejpozději do 14 dní od zániku staré smlouvy.

Bez platného pojištění se nesmí vozidlo po veřejné komunikaci pohybovat. Neučiní-li vlastník do 14 dní sjednání nového povinného ručení, nebo nehodlá-li vozidlo provozovat, musí se zákona odevzdat registrační značku vozidla (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla na registru silničních vozidel a zažádat o dočasné vyřazení vozidla z reg. silničních vozidel.

Pojištění odpovědnosti zaniká automaticky v těchto případech

  • dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat
  • dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla
  • dnem, kdy je vyřazeno vozidlo z evidence vozidel

Ke stažení

Vzor výpovědi pojištění